Psykoterapi
Stress & Traumer
Rideterapi
Den nye hjerneforskning peger på, at vi ikke kan adskille kroppen og det mentale. Min tilgang til terapien er gennem Bodynamic-systemet, som er kropslig orienteret og ressource orienteret. Min erfaring er, at der sker en større integration, når terapiarbejde forankres i kroppen gennem kropslige sansninger.
Lotte  Sparlund
Krop & Psyke
Krop og selvforståelse Kroppen taler hele tiden… uden ord! Og ofte hører vi ikke efter!! Ved at lære at lytte til kroppens sansemeldinger, og ved at få indsigt i gode og dårlige samspilsvaner, kan vi finde mere glæde, få mere omsorg og blive mere ansvarlige.
Opmærksomhed på kroppen kan hjælpe os til at blive nærværende og derved være i kontakt med os selv. Kropsligt nærvær kan styrke den enkelte i at indgå i dybe relationer, uden at miste sig selv. Det centrale er at identificere og fremkalde den enkelte persons ressourcer og talenter.  Kroppen hjælper os med at integrere disse nye opdagelser, som et anker inde i os selv.
Psykoterapi – Stress & Traumer – Rideterapi 
                                 Tlf.: 50 72 72 08 Klinikadresse:  Østerbrogade 35   7620 Lemvig