Psykoterapi
Stress & Traumer
Rideterapi
Lotte  Sparlund
Ryttercoaching
Ryttercoaching: mentaltræning og behandling af rideangst - Mentaltræne konkurrenceryttere til at overkomme præstationspres- og stress på banen. - Mentaltræne/behandle ryttere med rideangst fra psykiske traumer efter rideulykker eller voldsomme oplevelser. - Mentaltræne ryttere, der har vanskeligt ved kommunikationen med deres hest under ridning, så de oplever ridningen som en kamp i stedet for en daglig glæde. - Undervise og træne ryttere i kropsbevidsthed, korrekt opstilling, balance og koordination.  Hvis rytteren ikke formår at balancere og koordinere deres bevægelser, når de rider, så skaber de konstant pres på hesten. Det er rytterens kropskontrol, der afgør om de bliver gode ryttere. (læs mere under Centreret ridning).
Jeg kan hjælpe dig med at tage hånd om din udfordring, så du kan genvinde tilliden til dig selv igen og udnytte dine egne ressourcer mere optimalt. Jeg kan ligeledes hjælpe med at genopbygge en positiv tankegang og konstruktiv adfærd, så indføling, forståelse og samarbejde kommer i fokus, og er med til at bryde en evt. negativ cirkel.
Nogle ryttere står overfor større udfordringer, som angst eller andre mentale og kropslige barrierer, der stopper dem i deres udvikling med hestene. Det kan være ryttere, der oplever følelser som negativitet, vrede, angst, usikkerhed, eller som pludselig oplever præstationsangst, konkurrencenerver o.l., og som har brug for støtte og redskaber til at finde vejen til indre ro, balance og stabilitet.
Psykoterapi – Stress & Traumer – Rideterapi 
                                 Tlf.: 50 72 72 08 Klinikadresse:  Østerbrogade 35   7620 Lemvig